Vilket BMI har du?

BMI test
Vikt(Kg):
Längd(m):
Svar:

Använd inte (,) använd punkt (.)