Icktjärn
Vid Icktjärn sommaren 2001
Stäng fönstret